Kategórie

Odborný časopis VIVARISTA

Bezpečnosť práce v praxi

Bezpečnosť práce v praxi

číslo 10/2011

1.00  

Viac detailov

Z obsahu:

Ľudský činiteľ - determinant úrovne kvality a kultúry bezpečnosti organizácie,

Zmeny "Zákonníka práce" z pohľadu inšpekcie práce,

Postup pri podávaní žiadosti na výchovu a vzdelávanie...