Kategórie

Odborný časopis VIVARISTA

Hlinka Anton: Ozvena slova 2 - Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti (PSĽ5)

Hlinka Anton: Ozvena slova 2 - Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti (PSĽ5)

Alfa,

1992.,    

strán: 321.,

vyd.: 1.,

jazyk: slovenský,

väzba: brožovaná,

stav: nová

ISBN 80-06-01039-7

2.20 €

V prípade záujmu o knižku kontaktujte: 0905 178 722, mail stefancambal@gmail.com ,cez Livechat či KONTAKT. Ďakujem. 

Viac detailov

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Životný model, ktorý kresťanstvo ľuďom ponúka, má toľko rozmerov, koľko život sám: odpúšťanie, zmierlivosť, tolerancia, ochota pomáhať, milosrdenstvo, angažovanosť, spolupráca pri vytváraní spravodlivejšieho poriadku, odvaha protestovať, zaujať kritický postoj, obozretnosť, veľkorysosť vo využívaní všetkých možností rozvoja, samostatnosť v rozhodovaní, pevnosť, neohrozenosť, sebaovládanie, obetavosť, hrdinskosť v znášaní príkoria, plnení povinností a v zachovávaní prikázania lásky atď. Skrátka, evanjelium v rozličných životných situáciách. Boh skrze Ježiša v Cirkvi to však človeku predkladá nie ako odporúčanie alebo radu, lež ako životný kódex, ktorý je plne a neobmedzene platný, záväzný pre všetkých ľudí (kňaza i laika, rodiča i dieťa). Súčasne s kódexom dostáva aj výstrahu, že je za jeho zachovávanie zodpovedný v čase i vo večnosti. Veriaci teda vie, čo má robiť. Toľko k prvému aspektu.

Keby však kresťanstvo človeku nevedelo ponúknuť nič iné, sotva by sa líšilo od filozofie a či humanizmu. Človek potrebuje čosi viac ako poučenie! Treba mu dodať i duchovnú energiu, aby to, čo videí - model - mohol aj uskutočniť. A kresťanské náboženstvo vie človeku takýto zdroj duchovnej energie sprístupniť: pozorné poznávanie Božích právd čítaním, ba štúdiom Písma a vhodných kníh; modlitba, meditácia a ochota dať sa viesť učiteľským úradom Cirkvi; účasť na živote Cirkvi, prijímanie sviatostí, pestovanie ducha spoločenstva medzi veriacimi; misionársky duch, dobročinnosť a apoštolát; cvičenie sa v sebaovládaní, v kajúcich skutkoch a striedmosti atď. Skrátka normálny kresťanský život. Ak veriaci prijme ponuku Božiu - na prvý pohľad sa javí ako ťažké jarmo a bremeno, ktoré sa však postupne stáva ľahším a sladším - ak ju prijme v celej jej plnosti, bude mať silu na postupné pripodobňovanie svojho života vznešenému modelu Krista a jeho svätých, verných učeníkov.

Naša odpoveď na otázku, čo vie kresťanstvo ponúknuť ako prostriedok, liek na riešenie ťažkých individuálnych a spoločenských problémov súčasného sveta, je týmto úplná, i keď iba v kocke. Riešenie sa bude javiť ako plod kresťanského života - v zmysle Kristových slov: Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a ostatné dostanete navyše (pozri Mt 6, 33).