Kategórie

Odborný časopis VIVARISTA

Zborník Acta Musei Tekovensis Levice

Zborník Acta Musei Tekovensis Levice

Acta Musei Tekovensis Levice,

Zborník Tekovského múzea v Leviciach – X – 2015,

vydanie: prvé,

strán: 240,

ISBN 978-80-88831-17-4 

5 €

V prípade záujmu o knižku kontaktujte: 0905 178 722, mail stefancambal@gmail.com ,cez Livechat či KONTAKT. Ďakujem.

Viac detailov

30 iné výrobky v rovnakej kategórii:

Smetana: Editorial


ŠTÚDIE
Smetanová, Biela & Smetana: Výsledky floristického výskumu vybraných lokalít v okolí Čankova 

David: Rastlinstvo travertínových kôp v okolí Santovky (Ipeľská pahorkatina)

David & Ábelová: Rozšírenie vážok rodu Gomphus Leach, 1815 (Odonata) na strednom a dolnom toku Ipľa

Smetana, Šima, Bohusch, Erhart, Holý, Macek, Roller & Straka: Blanokrídlovce (Hymenoptera) na vybraných lokalitách v okolí Levíc a Kremnice

Šima & Richter: Obaľovačovité (Lepidoptera: Tortricidae) zistené v záhradkárskej osade "Kvitnúci ostrov" pri Nových Zámkoch

Šima & Miklis: Správa o nálezoch vijačky krušpánovej - Cydalima perspectalis (Walker, 1895) (Lepidoptera, Pyraloidea) v Podunajskej pahorkatine a v pohorí Tríbeč

Švoliková: Levickí fotografi a fotoateliéry do roku 1950

Ivanická & Biela: Malé sakrálne pamiatky v obci Nová Dedina

Vincze: Stopy posledných dní Štefana I. Koháryho v Levickom regióne

Martinák: Príspevok k stavebnému vývoju kostola sv. Juraja v Jure nad Hronom

Z MÚZEJNÝCH ZBIEROK A ARCHÍVNYCH FONDOV
Mihálová: Bitka pri Leviciach a mesto Levice na medirytinách zo 17.storočia v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach

Pilinský: Židovská populácia mesta Levice podľa údajov z celonárodného sčítania 1869

Pleva: Ladislav Mednyánszky a jeho obraz Za frontom

AKTUÁLNE INFORMÁCIE
Smetana: Správa o aktuálnom výskyte Megascolia maculata (Hymenoptera: Scoliidae) v Leviciach (Jz Slovensko)

Čambal: Potvrdenie výskytu Pelobates fuscus (Anura: Pelobatidae) v Leviciach (JZ Slovensko)

Čambal: Výskyt Zamenis longissimus (Reptilia: Colubridae) v meste Levice (JZ Slovensko)

Pleva: Štefan Nécsey – Dáma s motýľom

Štefanický: Vyhodnotenie stavu zabezpečenia ochrany pred požiarmi kontrolovaných národných kultúrnych pamiatok v okrese Levice

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Štefanická: Životné jubileum Mgr. Eleny Smetanovej

Bátovská: Životné jubileum Mgr. Marty Švolikovej